​​​​Lagertelling i Visma Global

Lagertelling i Visma Global

Visma Global har støtte for lagerstyring og dermed også et behov for å støtte lagertelling. I tillegg til standard lagerstyring har Visma Global støtte for partier, reservasjoner og serienummer. Dette kan gjøre tellingen litt mer komplisert, men etter vår erfaring kjører de aller fleste kunder med standard lagerstyring, uten behov for å telle partier. De fleste som bruker serienummer gjør dette uten å bruke lagerstyring på serienummer, slik at man enkelt kan telle antall man har på lager, uten å registrere hvert eneste unike serienummer.

Lage telleliste

Visma Global kan generere en telleliste, men mange erfarer at denne er lite egnet å bruke på den fysiske telling, da den ikke er sortert på lokasjon og det dermed blir tungvindt å bruke listen til fysisk telling på lageret. Det er mulig å kopiere ut telle-listen til Excel, men ingen egen funksjon for å kopiere innholdet tilbake. Mange forhandlere har derfor valgt å tilby egne telleløsninger til Visma Global. Vi anbefaler naturlig nok BxLogistics StockCount, eller en av våre andre BxLogistics produkter som alle sammen inneholder lagertelling. For små varelagre kan tellelistene tastes inn manuelt.

Delvis lagertelling

Visma Global støtter å kun telle deler av lageret. Man kan starte med en tom telleliste legge til artikler og fylle ut saldo kun på de produktene man ønsker å telle. Dersom man genererer en komplett telleliste, men kun fyller ut saldo på enkelte artikler blir alle andre varer satt med saldo lik null.

Ikke tell med åpne ordre

I Visma Global har som prinsipp at en vare har én saldo, og at man regnskapsmessig eier varen helt til den er fakturert. For økonomisjefen er dette enkelt å forholde seg til, men for lager og logistikksjefen er det ofte mer problematisk. Hvis en vare har lagerverdi på 100kr, og man har 20 av den på lager så har man lagerverdi på 2.000kr. Hvis man så får ordre på 5 av disse, og de plukkes pakkes og sendes så har man kun 15 varer igjen på fysisk lager, men saldoen i Global er fortsatt 20. Derfor er det viktig å ikke bare pakke og sende, men også fakturere de 5 varene før man teller. 

La oss si at det mangler en vare på lageret, etter at de 5 er sendt ut. Tilgjengelig saldo i Global er 15 (siden det er ordre på 5), men lagersaldo/regnskapssaldo er fortsatt 20. Fysisk er det nå 14 varer på lageret, siden 5 er sendt og 1 er borte. Om det nå telles 14 og man bokfører tellingen, så settes Saldo til 14. Det høres jo rett ut, men når ordren på de 5 blir fakturert så endres saldoen til 9, selv om det fortsatt finnes 14 fysiske enheter på lageret.

Visma Global har dessverre ingen sperre på å la deg telle med ordre som er pakket

Telling med flere lokasjoner

Visma Global har kun én saldo pr vare, pr lager. Man kan ha flere lager på en vare, men kun en ERP lokasjon pr lager. Mange har behov for å dele varene på en plukklokasjon og en bufferlokasjon. Det fungerer fint, men Visma Global vet ikke at du har 5 på plukklokasjonen og 15 på bufferlokasjon. Derfor er det viktig å alltid telle alle lokasjoner man har en vare på. Teller man først 5 på plukk-lokasjon, og så etterpå teller 15 på buffer-lokasjon, så vinner den siste, da settes lagersaldoen til 15.  Dette er en av årsakene til at manuell telling blir tungvindt: de to lokasjonene telles på forskjellige ark av forskjellige personer og må summeres manuelt før det legges inn i Visma Global.  BxSoftware har løst dette ved å la to håndterminaler telle hver sin lokasjon og så legge sammen tellingene før innsending til Visma Global.

Mer effektivt med håndterminal

Med håndterminal blir tellingen i Visma Global mye mer effektiv. Spesielt problemstillingen med at samme vare kan ligge på flere steder på fysisk lager, men kun ha en saldo i Visma Global gjør det ineffektiv å telle på papir, der man manuelt må slå sammen alle tellelister og se om samme vare er telt av flere personer, som har telt forskjellige deler av lageret.