​​​​Rullerende lagertelling

Hva er rullerende varetelling og burde vi bruke det?

Mange snakker ofte om rullerende telling, enten fordi man ønsker å gå over til det eller fordi man har hørt at det er lurt, men kanskje ikke vet hva som skal til for å gjøre det.

Her er det viktig å tenke på at det finnes to typer rullerende varetelling og vi mener at kun den ene typen er en fullgod erstatning for vegg til vegg telling. Den andre kan brukes, men da som et tillegg til en årlig vegg til vegg telling.

1. Rullerende varetelling basert på artikler/varegrupper

Dette er den vanligste formen i små og mellomstore bedrifter. Den baserer seg på at man f.eks. teller en varegruppe hver måned og på den måten har kommet igjennom alle varegrupper når man er ferdig med året.

Her er det viktig å tenke på at siden de fleste ERP systemene kun støtter én saldo på en vare og ikke en saldo pr lokasjon så må alle lokasjoner på en vare telles samtidig.

Dersom grønne epler ligger på flere deler av lageret må man altså telle alle lokasjoner samtidig. Ofte ender det opp med at et telleteam har får ansvaret for en gitt vare og de må da rundt på lageret for å finne alle steder den varen skal ligge

 Vi regner denne tellemåten som ineffektiv og generelt anbefaler vi ikke denne formen for rullerende telling. Det finnes noen unntak i bedrifter som ikke kan stenge lageret for telling eller der man kun bruker én lokasjon pr vare. Vi regner telleformen også som unøyaktig siden man typisk aldri oppdager varer som er feilplassert.

2. Rullerende varetelling basert på lokasjon

Dette er det vi kaller den "ordentlige" rullerende varetelling. Istedenfor at man teller kun enkelte varer på en telling så teller man en seksjon av lageret. 

Problemet med denne telleformen er at dersom ERP systemet ikke støtter en saldo pr lokasjon så kan den ikke brukes. Unntaket er dersom hver vare KUN ligger på en lokasjon. Denne telleformen likner på vegg til vegg telling, men deles opp i mindre porsjoner.

Som regel kreves egen WMS løsning for å  holde styr på saldoen pr lokasjon i tillegg til saldo pr vare. Egne WMS løsninger blir dyre, spesielt om de kun trengs for å kunne gjøre rullerende varetelling.

Med rullerende telling basert på lokasjon vil man egentlig aldri få en helt riktig telling av en gitt vare, selv om man f.eks har telt 2 av varens 3 lokasjoner så kan det være lenge til man teller den siste, i mellomtiden kan det ha blitt feil saldo på lokasjon 1 eller 2.

Anbefaling

Generelt ender vi derfor med å si at vi ikke anbefaler rullerende telling uten å ha en bevisst strategi der man er trygg på at svakhetene med rullerende telling dekkes inn i form av å f.eks kjøre vegg til vegg telling av og til.