​​​​Vegg til vegg lagertelling

Hva er vegg til vegg telling?

Vegg til vegg telling er enkelt å forklare og ligger i navnet, man teller hele lageret. Fra den ene veggen til den andre.  Mange ønsker å kun telle deler av sortimentet, f.eks kun enkelte varegrupper, enkelte lokasjoner etc. Dette er da motsetningene til vegg-til-vegg telling. 

Andre måter å telle hele lageret

Man kan telle hele lageret ved å følge lister, som er sortert på f.eks artikkelnummer, navn eller varegruppe. Det gjør at man må gå mer frem og tilbake på lageret og selv om man da teller HELE lageret så kalles det ikke vegg til vegg.

Hvorfor bruke vegg-til-vegg telling?

Når man skal telle hele lageret er dette den raskeste og mest effektive måte å telle på. Man slipper å gå mye rundt på lageret og man teller alle fysiske varer når man komme over dem, istedenfor å lete etter varene basert på en liste. Dersom man bruker papir til å notere telle-resultatet kan det var tidkrevende å finne riktig tellelinje, særlig om de ikke er sortert etter lokasjon, men med håndterminaler fra BxSoftware eliminerer man den tiden ved å enkelt skanne varen eller lokasjonen man teller på.

Vegg-til-vegg telling er også den mest nøyaktige. Tellinger som baserer seg på rullerende telling, kun deler av sortimentet eller basert på sorterte lister gjør at man har en klar tendens til å telle lageret ned i verdi, men man finner aldri varer som er plassert på steder de ikke skulle ha vært. 

Hvorfor telle hele lageret?

Ved å telle hele lageret, med vegg-til-vegg metoden reduseres risikoen for å overse varer. Man finner varer som er feilplassert og tar de med i telleresultatet. Teller man basert på rullerende telling så telles ofte kun lokasjonene man forventer å finne varen på, men oppdager da ikke at varen faktisk finnes på en ekstra lokasjon i tillegg, som systemet ikke vet om. Ved å telle hele lageret finner man disse varene og de blir med i lagerverdien. Vegg-til-vegg telling er derfor både effektivt og gir som regel det mest nøyaktige resultatet i tillegg til potensielt det beste økonomiske resultatet.