​​​​Lagertelling med Uni Micro Økonomi

Lagertelling med Uni Micro

Uni Micro er et av Norges best brukte økonomi systemet og brukes også av mange bedrifter som har varelager. Lagertelling er derfor en viktig funksjon i Uni Micro. Uni Micro støtter lagertelling med håndterminal, men har man ikke håndterminal har også Uni Micro gode rutiner for hvordan man teller manuelt.

Vi har hentet disse tipsene fra Uni Micro direkte

Ta backup

Det er meget viktig at du tar en sikkerhetskopi av Uni Økonomi FØR du begynner med lagertelling. 

Avslutt varemottak

Det er meget viktig at alle varer som er lagt inn på lager er registrert inn via varemottak slik at beholdningen er riktig. Hvis ikke vil du oppleve å få pluss på denne varen ved telling. Og enda mere pluss dersom varemottaket kjøres etter at varetellingen er lagret. En ekstra kontroll her er lurt. Gå gjennom alle pakksedler som er kommet inn og sjekk disse. 
Ta også en ekstra titt i Oversiktsbildet (Den grønne V) og list ut alle bestillinger som fremdeles har status Registrert og del-levert. Kontroller så denne og se om noen av bestillingene er kommet og allerede lagt på lager, men at varemottak ikke er gjort.

Pass på alle aktive ordre

Det er viktig at alle ordre som er plukket frem (fysisk tatt ut av hyllen og ikke vil bli med i tellingen) enten MÅ faktureres eller MÅ registreres som levert (gjennom leveringsbildet). Benytt f.eks. rapporten åpne ordre, eller gå inn i Oversiktsbildet (den grønne V) og søk frem alle ordre som ikke er fakturert, levert eller slettet (sett utvalg registrert, delfakturert og del-levert). Merk: Vær spesielt oppmerksom på del-fakturerte ordre. Sjekk etter om hele ordren er levert til kunden og dere bare har glemt å fakturere resten. En vanlig feilkilde her er at varene allerede er fakturert på en annen ordre, og da skal linjene som gjenstår bare slettes. Gå så igjennom denne listen og forsikre deg om at alle ordre som er sendt ut av huset eller er plukket frem til pakking enten er fakturert eller levert. 
Det er nemlig kun når du kjører en faktura eller en levering at varen føres ut av lager (eller ved en manuell lagerkorreksjon).

Manuelle korreksjoner

Inne på varekortet under lager er det en knapp for lagerkorreksjon. Her legger du inn antallet du ønsker å korrigere, hvilket lager og lokasjon du korrigerer fra, og en kommentar som forklarer hvorfor. Dette er viktig da du på rapporten lagerkorreksjoner vil se hvorfor det er avvik akkurat på denne varen. Det er lurt at det kun er lageransvarlig som har tilgang til denne funksjonen. Husk at dersom varer er skadet og kastes må dere finne innpris x antall på dette da det skal skrives av i regnskap. En kort forklaring som legges ved bilaget er også bra, slik at man har dokumentasjon som revisor kan kontrollere. Ta gjerne bilde av den varen som er skadet og legg ved som bevis på at den er kastet. Hvis ikke kan revisor underkjenne bilaget.

Se etter negative lagersaldoer

Se etter negative lagersaldoer, har du mange artikler med store negative saldoer mangler du antagelig et varemottak som ikke er fullført. Pass på å fullfør alle varemottak før tellingen utføres.

Skriv ut tellelister eller bruk håndterminal

Nå er alt klart for telling. Vi anbefaler naturlig nok telling med håndterminal fra BxSoftware, men det er også mulig å skrive ut tellelister på papir og utføre tellingen manuelt.