​​​​Lagertelling med håndterminal

Hvordan telle med håndterminal?

Telling med håndterminal har mange fordeler. Det er vesentlig raskere, det gir er riktigere resultat og er enklere å lære.

Raskere å telle med håndterminal

Selve tellingen av varen kan man spare tid på om vare lagerstyres i meter eller kilo. Da kan strekkoden inneholde antallet og dermed trenger man kun å skanne varene, uten behov for å legge sammen manuelt. De fleste bedrifter teller i stk, da er det noe mindre på spare på selve tellingen, men de fleste erfarer at tiden man sparer å finne riktig tellelinje på riktig papir er betydelig. 

Det viktigste er nok likevel at man kan telle basert på fysisk plassering, så når en vare finnes flere steder på et lager eller i en butikk, så kan man enkelt telle den når man finner den og håndterminalene summerer alt man finner, enten det telles med samme håndterminal eller en annen person finner samme vare med en annen håndterminal.

Raskere og bedre oversikt når det telles med håndterminal

Når selve tellingen er ferdig sendes tellelistene inn til server. Her kan lageransvarlig raskt se hva som er telt, summere alle tellelister og kontrollere eventuelle avvik fra forventet antall. Det er enkelt å prioritere på antall eller verdi og dermed vurdere om enkelte varer bør kontrolltelles på nytt.

Dersom der telles med penn og papir så må alle listene først punches inn og summeres sammen før man får denne oversikten, med bruk av håndterminaler fra BxSoftware elimineres denne tiden helt og telle-laget slipper å vente på inntastingen før man vurderer om noe skal kontrolltelles. 

Når tellingen er ferdig sendes resultatet direkte til ERP systemet og klargjøres for bokføring.

Riktigere resultat

Ved bruk av strekkoder sikrer håndterminalen at man alltid registrerer riktig vare. Dette er en av de største feilkildene ved telling, som i praksis elimineres helt.

Ved telling på papir må først den som teller notere antallet, f.eks 7. Deretter skal en annen person lese tallet. Dette kan være vanskelig å oppfatte og det kan være vanskelig å tyde forskjellen på 2 og 7, eller 4 og 9.  Det er fort gjort å enten skrive på feil linje, eller lese på feil linje. Deretter må ofte den som legger inn i ERP systemet kontrollere om andre personer har funnet vare og manuelt summere dette før det tastes inn i ERP systemet.  Her er det mange feilkilder, der bruk av håndterminal eliminerer 4 av 5 muligheter, så lenge den som teller skriver rett tall på terminalen så elimineres problemer med å skrive på feil linje, lese på feil linje, summere tall og det å taste inn i ERP systemet.

Når det telles med enheter så kan terminalen regne om, så den som teller slipper å drive hoderegning. Om det er 4 esker av 24stk, så kan terminalen skanne en eske, så enheten blir 24pk og den som teller kan skrive 4, uten behov å regne om til 96stk

Enklere å lære

Bruk av håndterminal er enkelt å lære, så enkelt at det er enklere å lære innleid hjelp, eller ansatte som ikke pleier å jobbe på lageret å telle med terminal istedenfor å telle med penn og papir. Bruk av strekkoder krever mindre produktkunnskap for å finne rett produkt og håndterminalen kan informere om hvilken enhet det skal telles i og mer info om produktet enn det det typiske artikkelnummeret og varenavnet som står på tellelistene.