​​​​Lagertelling med blindtelling

Burde vi bruke blind-telling?

Dette er kanskje det viktigste man må vite om blind-telling. Det finnes to skoler, men vi sier: Ja, bruk blind-telling!

Hva er blind-telling?

Med blind-telling menes at den som teller ikke vet "fasit" når det telles. Motsetningen er at den som teller får beskjed på terminalen, eller papiret, at det f.eks skal finnes 20 epler før det telles.

Hvorfor bør vi bruke blind-telling?

Vår erfaring er at ved å fortelle den som teller hva svaret skal være så har telleresultatet en større tendens til å bli likt "fasit". Vi skriver "fasit" i gåsetegn siden "fasit" ikke nødvendigvis er riktig, det er bare det ERP systemet tror er riktig. Om man skulle ha stolt på ERP systemet så ville det ikke vært nødvendig å telle.

Vi kaller det derfor ikke fasit men heller ERP-saldo. Hvis noen  f.eks teller seg frem til 19, men ser at ERP-saldo er 20, så er det menneskelig å tenke at man har gjort en liten feil og "kommer på" hvilken i rekken man har hoppet over så man skriver 20 selv om man egentlig telte 19. Andre vil kanskje velge å telle alle på nytt. Om neste telling fortsatt blir 19 så har man brukt unødig tid på å telle to ganger, som ville vært unngått om blind-telling ble brukt.

Det er også mulig at den siste ligger et annet sted på lageret og at et annet telle-team kommer over den varen, derfor kan det være at telt antall på 19 faktisk er det riktige å notere seg, uavhengig av om ERP-saldoen er 20.

Ved å passe på at Telle-saldo og ERP-saldo er mest mulig uavhengig av hverandre så lar man det være opp til den som ser over resultatet og vurdere om enkelte artikler krever kontrolltelling eller ikke. Da kan man heller bruke tid på en evt ekstra telling etter en helhetsvurdering av tallene.

BxLogistics støtter å skru blind-telling av og på, men generelt mener vi at blind-telling gir det mest presise resultatet.