juli 25

De 9 Tellevettreglene – Det er ingen skam å snu

Tellevettreglene

 Når man skal ut på varetelling er det lurt å ta noen forhåndsregler. Her har vi forsøkt å samle opp noen viktige regler i en god blanding med humor og alvor for å hjelpe alle på vei.

1. Legg ikke ut på varetelling uten trening

Det er alltid lurt å gjøre en liten test-telling med forskjellige type varer, særlig om man ikke har talt på et år og kanskje har glemt noen av rutinene.

2. Meld fra hvor du skal telle

Meld alltid fra hvor du skal telle, det er viktig at ikke andre teller på samme sted. Del opp tellingene i reoler, slik at hvert telleteam teller hvert sitt fysiske område. Ikke del opp i varekategorier, del opp i fysiske områder, hyller eller ganger.

3. Vis respekt for enheter og pakningsstørrelser

Pass på at alle er klar over hvordan det skal telles. Har man 4 esker med sko, skal det telles til 4 esker eller til 8 sko? Telles varen i stk, kilo eller i 4pk? Det er viktig å telle i den enheten som varen er lagerført og som da er varens grunnenhet. Håndterminaler fra BxSoftware kan automatisk regne om, så vi vet at f.eks en 1stk  plate skal telles som 0,83kvm.

4. Vær rustet mot feilplasserte og ukjente varer. Ha alltid med håndterminal og vær forberedt på det tellingen krever

Det er alltid en fordel å skanne selve varene, da telles varen rett, selv om den er feilplassert. Om varen ikke hører hjemme der, eller er helt ukjent så bør den plasseres på eget område på lageret. Det er viktig å ikke bare plassere den på rett sted, uten å avklare med de som teller det korrekte området, det er viktig at varen ikke telles dobbelt, før og etter flytting.

5. Lytt til erfarne tellefolk

BxSoftware har nyttig kompetanse på lagertelling og sammen med våre forhandlere og kunder har vi vært igjennom de fleste typer lager og bistått med å utvikle gode rutiner for hver og en bedrift. Ofte ser vi at våre nye kunder mangler rutiner på hvordan man skal telle. Spesielt hos kunder som skal telle for første gang etter å ha byttet ERP system, vokst kraftig eller har nye folk på lageret. Det kan vært lurt å be om råd i god tid før man skal telle. 

6. Bruk håndterminaler og strekkoder

Ved bruk av skanning sparer man tid og fjerner feilkilder. Gjør man feil på telling kan resultatet bli mer enn feil man hadde når man begynte. Jo flere som teller et lager, jo mer tid kan man spare på bruk av håndterminaler. Jobb smartere, ikke bruk tid på papirer, inntasting og manuelle sammenslåinger

7. Tell ikke alene

For bedrifter som består av mer enn én person, involver flere. Vi anbefaler å telle i team av 2 personer, det fjerner mye menneskelig "surring" og er en effektiv måte å jobbe på, særlig om man har få håndterminaler, men nok folk. Det er også viktig at økonomi, ordrekontor og revisor er involvert, så ERP systemet er klargjort for telling og revisor kan godkjenne og eventuelt gjøre ønskede stikkprøver ved årstelling.

8. Vend i tide - det er ingen skam å telle på nytt

Håndterminalen gir fin oversikt over hva man har talt og hvor man har talt det. Om man har glemt å telle en hylle så ta den med en gang og gå tilbake der man slapp. Det er ingen skam å dobbeltsjekke et resultat man er usikker på, men generelt anbefaler vi at hvert team teller sitt område etter beste evne og at lager/økonomiansvarlig ser over sluttresultater og vurderer hvilke varer som eventuelt bør kontrolltelles.

9. Spar på kreftene, skann strekkoder og grav i hyllene om nødvendig

Strekkoder og skanning sparer mye tid, spesielt på store lagre der man ellers ville brukt lange tellelister og har varene på flere steder. Hylle-etiketter med strekkoder på gjør det enkelt å telle, selv der varen i seg selv mangler strekkode, står med strekkoden inn i hylla, eller er ødelagt. Se godt etter i alle hyller, tell alt dere kommer over.